9 клас. Геометрія

1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°
2. Тригонометричні тотожності
3. Координати середини відрізка
4. Відстань між двома точками із заданими координатами
5. Рівняння кола
6. Рівняння прямої
7. Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів
8. Координати вектора
9. Додавання і віднімання векторів
10. Множення вектора на число
11. Скалярний добуток векторів
12. Теорема синусів
13. Теорема косинусів
14. Формули для знаходження площі трикутника
15. Правильний многокутник, його види та властивості
16. Правильний многокутник, вписаний у коло 
17. Правильний многокутник, описаний навколо кола
18. Довжина кола. Довжина дуги кола
19. Площа круга та його частин
20. Переміщення (рух) та його властивості
21. Симетрія відносно точки
22. Симетрія відносно прямої
23. Поворот
24. Паралельне перенесення
25. Подібність фігур
26. Периметри та площі подібних фігур