9 клас. Алгебра

1. Числові нерівності
2. Основні властивості числових нерівностей
3. Нерівності зі змінними
4. Лінійні нерівності з однією змінною
5. Числові проміжки
6. Переріз та об’єднання проміжків
7. Рівносильні нерівності
8. Системи лінійних нерівностей з однією змінною
9. Функції. Область визначення, область значень і графік функції
10. Властивості функції. Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції
11. Перетворення графіків функцій
12. Квадратична функція, її графік і властивості
13. Квадратна нерівність
14. Система двох рівнянь з двома змінними
15. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі
16. Числові послідовності
17. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії
18. Сума n перших членів арифметичної прогресії
19. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії
20. Сума n перших членів геометричної прогресії
21. Формула складних відсотків
22. Основні правила комбінаторики. Комбінаторні правила суми і добутку
23. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події
24. Класичне означення ймовірності
25. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки