8 клас. Геометрія

1. Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника
2. Паралелограм, його властивості й ознаки
3. Прямокутник та його властивості
4. Ромб  та його властивості
5. Квадрат та його властивості
6. Трапеція та її властивості
7. Вписані та центральні кути
8. Вписані чотирикутники
9. Описані чотирикутники
10. Теорема Фалеса
11. Середня лінія трикутника, її властивості
12. Середня лінія трапеції, її властивості
13. Узагальнена теорема Фалеса
14. Подібні трикутники
15. Ознаки подібності трикутників
16. Властивість медіани, бісектриси та висоти трикутника
17. Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника
18. Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів
19. Теорема Піфагора
20. Перпендикуляр і похила, їх властивості
21. Розв’язування прямокутних трикутників
22. Многокутник та його елементи
23. Многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола
24. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника. Площа квадрата
25. Площа паралелограма
26. Площа ромба
27. Площа трикутника
28. Площа трапеції