7 клас. Алгебра

1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази
2. Тотожність. Тотожні перетворення виразу
3. Степінь з натуральним показником
4. Властивості степеня з натуральним показником
5. Одночлен. Піднесення одночленів до степеня
6. Множення одночленів
7. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена
8. Множення одночлена на многочлен
9. Додавання та віднімання многочленів
10. Множення многочленів
11. Формули квадрата двочлена, різниці квадратів
12. Куб суми і куб різниці. Сума та різниця кубів
13. Розкладання многочленів на множники
14. Функція. Область визначення та область значень функції
15. Способи задання функції
16. Графік функції
17. Лінійна функція її графік та властивості
18. Лінійне рівняння з однією змінною
19. Лінійне рівняння з двома змінними
20. Графік лінійного рівняння з двома змінними
21. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними
22. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом
23. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки
24. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
25. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь