8 клас. Алгебра

1. Раціональні вирази. Раціональні дроби  
2. Основна властивість раціонального дробу  
3. Арифметичні дії з раціональними дробами  
4. Раціональні рівняння  
5. Рівносильні рівняння  
6. Степінь із цілим показником   
7. Властивості степеня з цілим показником  
8. Стандартний вигляд числа  
9. Функція y=k/x, її графік і властивості  
10. Функція y = x2, її графік і властивості  
11. Арифметичний квадратний корінь  
12. Властивості арифметичного квадратного кореня  
13. Множина та її елементи. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа  
14. Функція y=√x, її графік і властивості  
15. Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння  
16. Неповні квадратні рівняння  
17. Теорема Вієта  
18. Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач  
19. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники  
20. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних