8 клас. Алгебра

1. Раціональні вирази. Раціональні дроби  
2. Основна властивість раціонального дробу  
3. Додавання та віднімання раціональних дробів  
4. Множення раціональних дробів. Піднесення до степеня  
5. Ділення раціональних дробів  
6. Раціональні рівняння  
7. Рівносильні рівняння  
8. Степінь із цілим показником   
9. Властивості степеня з цілим показником  
10. Стандартний вигляд числа  
11. Функція y=k/x, її графік і властивості  
12. Функція y = x2, її графік і властивості  
13. Арифметичний квадратний корінь  
14. Властивості арифметичного квадратного кореня  
15. Множина та її елементи. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа  
16. Функція y=√x, її графік і властивості  
17. Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння  
18. Неповні квадратні рівняння  
19. Теорема Вієта  
20. Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач  
21. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники  
22. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних