5 клас. Математика

1 Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
2 Порівняння натуральних чисел
3 Додавання натуральних чисел. Властивості додавання
4 Віднімання натуральних чисел
5 Множення натуральних чисел
6 Квадрат і куб натурального числа
7 Ділення натуральних чисел
8 Ділення з остачею
9 Числові вирази. Буквені вирази та формули
10 Рівняння
11 Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
12 Відрізок та його довжина
13 Пряма, промінь
14 Шкала. Координатний промінь
15 Кут та його градусна міра. Види кутів
16 Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами
17 Прямокутник. Його периметр та площа
18 Квадрат. Його периметр та площа
19 Рівні фігури
20 Прямокутний паралелепіпед. Куб
21 Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба
22 Піраміда
23 Дільники та кратні натурального числа
24 Ознаки подільності чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
25 Прості та складені числа
26 Розкладання чисел на прості множники
27 Найбільший спільний дільник
28 Найменше спільне кратне
29 Звичайні дроби і ділення натуральних чисел
30 Правильні та неправильні дроби
31 Мішані дроби. Мішані числа
32 Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
33 Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
34 Додавання і віднімання мішаних дробів
35 Десятковий дріб. Запис десяткових дробів
36 Порівняння десяткових дробів
37 Округлення десяткових дробів
38 Додавання та віднімання десяткових дробів
39 Множення десяткових дробів
40 Окремі випадки множення десяткових дробів (множення на 10 та 0,1)
41 Ділення десяткового дробу на натуральне число
42 Ділення десяткового дробу на десятковий дріб
43 Відсотки
44 Знаходження відсотків від даного числа
45 Знаходження числа за його відсотком
46 Знаходження дробу від числа та числа за його дробом
47 Середнє арифметичне. Середнє значення величини