6 клас. Математика

1 Дільники та кратні натурального числа
2 Ознаки подільності чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
3 Прості та складені числа
4 Розкладання чисел на прості множники
5 Найбільший спільний дільник
6 Найменше спільне кратне
7 Розширення дробів. Основна властивість дробу
8 Скорочення дробу
9 Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника
10 Порівняння дробів
11 Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками
12 Множення та ділення звичайних дробів
13 Знаходження дробу від числа і числа за його дробом
14 Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу
15 Відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційна залежність
16 Масштаб
17 Відсоткове відношення двох чисел
18 Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга
19 Стовпчасті та кругові діаграми
20 Додатні та від’ємні числа, число нуль. Координатна пряма
21 Протилежні числа. Модуль числа
22 Цілі числа. Раціональні числа
23 Порівняння раціональних чисел
24 Додавання від’ємних раціональних чисел
25 Віднімання раціональних чисел
26 Ділення раціональних чисел
27 Множення раціональних чисел
28 Розкриття дужок
29 Подібні доданки та їх зведення
30 Рівняння
31 Основні властивості рівнянь
32 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
33 Перпендикулярні й паралельні прямі їх побудова за допомогою лінійки і косинця
34 Координатна площина
35 Приклади графіків залежностей між величинами