6 клас. Математика

+ Дільники та кратні натурального числа
+ Ознаки подільності чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
+ Прості та складені числа
+ Розкладання чисел на прості множники
+ Найбільший спільний дільник
+ Найменше спільне кратне
+ Розширення дробів. Основна властивість дробу
+ Скорочення дробу
+ Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника
+ Порівняння дробів
+ Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками
  Додавання і віднімання мішаних чисел  
+ Множення та ділення звичайних дробів
+ Знаходження дробу від числа і числа за його дробом
+ Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу
+ Відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційна залежність
+ Масштаб
+ Відсоткове відношення двох чисел
+ Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга
+ Стовпчасті та кругові діаграми
+ Додатні та від’ємні числа, число нуль. Координатна пряма
+ Протилежні числа. Модуль числа
+ Цілі числа. Раціональні числа
+ Порівняння раціональних чисел
+ Додавання від’ємних раціональних чисел
+ Віднімання раціональних чисел
+ Ділення раціональних чисел
+ Множення раціональних чисел
+ Розкриття дужок
+ Подібні доданки та їх зведення
+ Рівняння
+ Основні властивості рівнянь
+ Розв’язування задач за допомогою рівнянь
+ Перпендикулярні й паралельні прямі їх побудова за допомогою лінійки і косинця
+ Координатна площина
+ Приклади графіків залежностей між величинами